Google+

Tìm kiếm

 

Dịch vụ cung cấp

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Thống kê

 • Đang onlineĐang online: 0
 • Hôm nayHôm nay: 0
 • Hôm quaHôm qua: 0
 • Tuần nàyTuần này: 0
 • Tuần trướcTuần trước: 0
 • Tháng nàyTháng này: 0
 • Tháng trướcTháng trước: 0
 • Tổng truy cậpTổng: 0
 
 • Thông tư số 05/2012/TT-BCT quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và 2013

 • 23/10/2012
 •  

   
   
  THUỘC TÍNH VĂN BẢN
  Số hiệu: 05/2012/TT-BCT
  Trích yếu nội dung: Thông tư số 05/2012/TT-BCT quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và 2013 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ Campuchia do Bộ Công thương ban hành
  Loại văn bản: Thông tư
  Lĩnh vực: Chính sách XNK
  Cơ quan ban hành: Bộ và ngang bộ
  Người ký: Nguyễn Thành Biên
  Ngày ban hành: 20/03/2012
  Tải tệp nội dung toàn văn: 
  TT0512BCT.doc    
   
       


   
    NỘI DUNG TOÀN VĂN  
   

  BỘ CÔNG THƯƠNG 
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  ---------------

  Số: 05/2012/TT-BCT

  Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2012

   

  THÔNG TƯ

  QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM 2012 VÀ 2013 VỚI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU 0% ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ CÓ XUẤT XỨ CAMPUCHIA

  Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP;

  Căn cứ Bản Thoả thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia ký ngày 17 tháng 02 năm 2012;

  Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và năm 2013 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Campuchia như sau:

  Điều 1. Hàng hóa và lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2012 và 2013

  1. Áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2012 và năm 2013 đối với hai nhóm mặt hàng có xuất xứ từ Campuchia gồm: gạo các loại; lá thuốc lá khô với thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0%.

  a.Thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan bằng 0% trong năm 2012 được áp dụng đối với các tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 17 tháng 02 năm 2012 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012.

  b.Thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan bằng 0% trong năm 2013 được áp dụng đối với các tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.

  2. Mã số hàng hoá và tổng lượng hạn ngạch thuế quan của các nhóm mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% theo Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này.

  Điều 2. Điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan 0%

  1. Hàng hoá nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu S (C/O form S) do Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia hoặc cơ quan được ủy quyền cấp theo quy định và được thông quan qua các cặp cửa khẩu nêu tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư này.

  2. Thủ tục nhập khẩu hàng hoá giải quyết tại hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá theo nguyên tắc trừ lùi tự động (tổng lượng hàng nhập khẩu được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu 0% trừ đi số lượng đã nhập khẩu của từng mặt hàng).

  3. Thương nhân Việt Nam được nhập khẩu mặt hàng gạo các loại theo hạn ngạch thuế quan. Đối với lá thuốc lá khô, chỉ những thương nhân có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài mới được phép nhập khẩu; Số lượng nhập khẩu tính trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép do Bộ Công Thương cấp.

  Điều 3. Hiệu lực thi hành

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 02 năm 2012 và hết hiệu lực sau ngày 31 tháng 12 năm 2013.

   

   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - UBND các tỉnh , TP trực thuộc TW;
  - Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
  - Viện KSND tối cao;
  - Toà án ND tối cao;
  - Cơ quan TW của các Đoàn thể;
  - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);
  - Công báo;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng;
  - Website Chính phủ;
  - Website Bộ Công Thương;
  - Các Sở Công Thương;
  - Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng,
  các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;
  - Lưu : VT, XNK.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Thành Biên

   

  PHỤ LỤC SỐ 01

  MÃ SỐ HÀNG HOÁ VÀ TỔNG LƯỢNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU TỪ CAMPUCHIA NĂM 2012 VÀ NĂM 2013
  (Kèm theo Thông tư số 05 /2012/TT-BCT ngày 20 tháng 03 năm 2012 của Bộ Công Thương)

  TÊN HÀNG

  MÃ SỐ HÀNG HOÁ

  TỔNG LƯỢNG HẠN NGẠCH NĂM 2012

  TỔNG LƯỢNG HẠN NGẠCH NĂM 2013

  I- Gạo các loại

   

  300.000 tấn

  300.000 tấn

  Gạo loại khác đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa đánh bóng hạt hoặc hồ

  1006.30.99

  Gạo nếp đã xát toàn bộ, hoặc sơ bộ, đã hoặc chư­a đánh bóng hạt hoặc hồ

  1006.30.30

  II- Lá thuốc lá khô

   

  3.000 tấn

  3.000 tấn

  Lá thuốc lá chư­a tư­ớc cọng, loại Virginia đã sấy bằng không khí nóng

  2401.10.10

  Lá thuốc lá chư­a t­ước cọng, loại Virginia chư­a sấy bằng không khí nóng

  2401.10.20

  Lá thuốc lá chư­a t­ước cọng, loại Burley

  2401.10.40

  Lá thuốc lá ch­ưa tư­ớc cọng, loại khác, được sấy bằng không khí nóng (flue-cured)

  2401.10.50

  Lá thuốc lá chư­a tư­ớc cọng, loại khác,

  2401.10.90

   

  PHỤ LỤC SỐ 02

  DANH SÁCH CÁC CẶP CỬA KHẨU
  (Kèm theo Thông tư số 05 /2012/TT-BCT ngày 20 tháng 03 năm 2012 của Bộ Công Th­ương)

  TT

  Phía Việt Nam

  Phía Campuchia

  1

  Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai)

  Ô Da Đao (tỉnh Rattanakiri)

  2

  Buprăng (tỉnh Đắc Nông )

  Ô răng (tỉnh Mondolkiri)

  3

  Hoa Lư­ (tỉnh Bình Phư­ớc)

  Trapaing Sre (tỉnh Kratie)

  4

  Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh)

  Ba Vét (tỉnh Xvay Riêng)

  5

  Xa mát (tỉnh Tây Ninh)

  Trapaing Plong (tỉnh Kam Pông Chàm)

  6

  Tràng Riệc (tỉnh Tây Ninh )

  Đa (tỉnh Kam Pông Chàm)

  7

  Cà Tum ( tỉnh Tây Ninh)

  Chăn Mun (tỉnh Kam Pông Chàm)

  8

  Tống Lê Chân (tỉnh Tây Ninh)

  Sa Tum (tỉnh Kam Pông Chàm)

  9

  Ph­ước Tân (tỉnh Tây Ninh)

  Bos môn (tỉnh Xvay Riêng)

  10

  Bình Hiệp (tỉnh Long An)

  Prây Vo (tỉnh Xvay Riêng)

  11

  Vàm Đồn (tỉnh Long An)

  Sre barang (tỉnh Xvay Riêng)

  12

  Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An)

  Xom Rông (tỉnh Xvay Riêng)

  13

  Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp)

  Bon Tia Chak Crây (tỉnh Pray Veng)

  14

  Vĩnh Xư­ơng (tỉnh An Giang và

  Ka-oam Samnor (tỉnh Kan Đan)

   

  Th­ường Ph­ước (tỉnh Đồng Tháp)

  và Koh Rokar (tỉnh Prey Veng)

  15

  Tịnh Biên (tỉnh An Giang)

  Phnom Den (tỉnh Ta Keo)

  16

  Khánh Bình (tỉnh An Giang)

  Chrây Thum (tỉnh Kan Đan)

  17

  Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang)

  Prek Chak (tỉnh Kam Pốt)

   

   

   
     
Chia sẻ cùng bạn bè thông qua các công cụ

|

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu
Chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận cho bài viết này

THỦ TỤC HẢI QUAN KHÁC

2012 Copyright © VietNga. All rights reserved - Design: VTX.,JSC (0973.067.376 Mr.Vinh)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIỆT NGA

 • Địa chỉ: 335 Lê Thánh Tông, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225.3569.074 - Fax: 0225.3569.410
 • Hotline: 0983.350.469
 • Email: admin@vietngajsc.com - Website: http://vietngajsc.com