Google+

Tìm kiếm

 

Dịch vụ cung cấp

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Thống kê

 • Đang onlineĐang online: 0
 • Hôm nayHôm nay: 0
 • Hôm quaHôm qua: 0
 • Tuần nàyTuần này: 0
 • Tuần trướcTuần trước: 0
 • Tháng nàyTháng này: 0
 • Tháng trướcTháng trước: 0
 • Tổng truy cậpTổng: 0
 
 • Thông tư số 25/2012/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC

 • 23/10/2012
 •  
   
  THUỘC TÍNH VĂN BẢN
  Số hiệu: 25/2012/TT-BCT
  Trích yếu nội dung: Thông tư số 25/2012/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2009 cảu Bộ Công thương và Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu Kim cương thô nhằm thực thi các quy định của quy chế chứng nhận quy trình Kimberley
  Loại văn bản: Thông tư
  Lĩnh vực: Chính sách XNK
  Cơ quan ban hành: Bộ và ngang bộ
  Người ký: Nguyễn Thành Biên
  Ngày ban hành: 17/09/2012
  Tải tệp nội dung toàn văn: 
  TT2512BCT.doc    
   
       


   
    NỘI DUNG TOÀN VĂN  
   

  BỘ CÔNG THƯƠNG
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  ---------------

  Số: 25/2012/TT-BCT

  Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2012

   

  THÔNG TƯ

  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 14/2009/TTLT-BCT-BTC NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2009 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VÀ BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP CHỨNG NHẬN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU KIM CƯƠNG THÔ NHẰM THỰC THI CÁC QUY ĐỊNH CỦA QUY CHẾ CHỨNG NHẬN QUY TRÌNH KIMBERLEY

  Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP;

  Căn cứ Quy chế chứng nhận Quy trình Kimberley đối với kim cương thô được ký kết vào ngày 05 tháng 11 năm 2002 tại Interlaken, Thụy Sĩ;

  Căn cứ Thông báo ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch Quy trình Kimberley về việc công nhận nước Cộng hòa Ca-mê-run là thành viên của Quy trình Kimberley;

  Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley như sau:

  Điều 1. Bổ sung danh sách các nước thành viên của Quy trình Kimberley quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley như sau:

  Số thứ tự: 50, tên nước thành viên: Cộng hòa Ca-mê-run, chữ viết tắt: CM

  Điều 2. Hiệu lực thi hành

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2012.

   

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội; VP Tổng Bí thư;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp);
  - Công báo;
  - Website Chính phủ;
  - Website Bộ Công Thương;
  - Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Công Thương;
  - Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Tài chính;
  - Tổng cục Hải quan;
  - Vụ Pháp chế Bộ Công Thương;
  - Phòng QLXNK các khu vực Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh;
  - Lưu: VT, XNK (15).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Thành Biên

   

   
     

Chia sẻ cùng bạn bè thông qua các công cụ

|

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu
Chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận cho bài viết này

THỦ TỤC HẢI QUAN KHÁC

2012 Copyright © VietNga. All rights reserved - Design: VTX.,JSC (0973.067.376 Mr.Vinh)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIỆT NGA

 • Địa chỉ: 335 Lê Thánh Tông, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225.3569.074 - Fax: 0225.3569.410
 • Hotline: 0983.350.469
 • Email: admin@vietngajsc.com - Website: http://vietngajsc.com