Google+

Tìm kiếm

 

Dịch vụ cung cấp

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Thống kê

 • Đang onlineĐang online: 0
 • Hôm nayHôm nay: 0
 • Hôm quaHôm qua: 0
 • Tuần nàyTuần này: 0
 • Tuần trướcTuần trước: 0
 • Tháng nàyTháng này: 0
 • Tháng trướcTháng trước: 0
 • Tổng truy cậpTổng: 0
 
 • Thông tư 38/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý

 • 23/10/2012
 •  

       
   
   
  THUỘC TÍNH VĂN BẢN
  Số hiệu: 38/2012/TT-BTC
  Trích yếu nội dung: Thông tư 38/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp
  Loại văn bản: Thông tư
  Lĩnh vực: Chính sách đầu tư
  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
  Ngày ban hành: 05/03/2012
  Tải tệp nội dung toàn văn: 
  TT3812BTC.doc    
   
       


   
    NỘI DUNG TOÀN VĂN  
   

  BỘ TÀI CHÍNH
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  ---------------

  Số: 38/2012/TT-BTC

  Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2012

   

  THÔNG TƯ

  HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Ở CÁC CẤP

  Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

  Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

  Thực hiện Chỉ thị số 1973-CT/TTg, ngày 07/11/2011 của Thủ Tướng chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,

  Bộ Tài chính hướng dẫn việc đảm bảo kinh phí phục vụ các hoạt động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp như sau:

  Điều 1. Phạm vi áp dụng

  Thông tư này áp dụng cho các hoạt động tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp.

  Ngân sách nhà nước các cấp đảm bảo kinh phí phục vụ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo quy định của Luật ngân sách và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.

  Điều 2. Nội dung và mức chi

  1. Nội dung chi

  - Chi viết, biên soạn, dịch tài liệu phục vụ việc học tập;

  - Chi mua tài liệu phục vụ học tập;

  - Chi hội nghị, hội thảo;

  - Chi công tác chỉ đạo, kiểm tra;

  - Chi công tác tuyên truyền;

  - Chi sơ kết, tổng kết hàng năm;

  - Chi khen thưởng, giải thưởng cho tập thể, cá nhân xuất sắc;

  - Chi văn phòng phẩm;

  - Các khoản chi khác.

  2. Mức chi

  a) Chi viết, biên soạn và dịch tài liệu:

  - Chi viết, biên soạn tài liệu: Thực hiện theo quy định hiện hành tại Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính quy định nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp.

  - Biên dịch tài liệu từ tiếng việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại: Thực hiện theo mức chi dịch thuật hiện hành quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

  b) Chi mua các ấn phẩm, tài liệu phục vụ nghiên cứu và học tập.

  c) Chi hội nghị, hội thảo. sơ kết, tổng kết của bộ phận giúp việc của các cấp: Thực hiện theo quy định hiện hành tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/07/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

  Điều 3. Nguồn kinh phí

  Kinh phí thực hiện nhiệm vụ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

  Việc lập, tổng hợp, giao dự toán, thực hiện và quyết toán kinh phí học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

  Điều 4. Tổ chức thực hiện

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2012; không đăng công báo và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và thay thế Thông tư số 99/2008/TTLT-BTC-VPTW, ngày 30/10/2008 của Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Tài chính; định mức chi trên đây được điều chỉnh theo định mức mới của nhà nước.

  Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để giải quyết./.

   

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;
  - Văn phòng Chủ tịch nước; 
  - Văn phòng Quốc hội; 
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các cơ quan đảng ở Trung ương;
  - Các đảng ủy khối trực thuộc Trung ương;
  - Toà án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Cơ quan TW của các hội, đoàn thể;
  - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Tỉnh uỷ, thành uỷ, HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
  - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
  - Công báo;
  - Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
  - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
  - Lưu: VT, VI.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Công Nghiệp

   

   
     
Chia sẻ cùng bạn bè thông qua các công cụ

|

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu
Chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận cho bài viết này

THỦ TỤC HẢI QUAN KHÁC

2012 Copyright © VietNga. All rights reserved - Design: VTX.,JSC (0973.067.376 Mr.Vinh)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIỆT NGA

 • Địa chỉ: 335 Lê Thánh Tông, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225.3569.074 - Fax: 0225.3569.410
 • Hotline: 0983.350.469
 • Email: admin@vietngajsc.com - Website: http://vietngajsc.com