Google+

Tìm kiếm

 

Dịch vụ cung cấp

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Thống kê

 • Đang onlineĐang online: 0
 • Hôm nayHôm nay: 0
 • Hôm quaHôm qua: 0
 • Tuần nàyTuần này: 0
 • Tuần trướcTuần trước: 0
 • Tháng nàyTháng này: 0
 • Tháng trướcTháng trước: 0
 • Tổng truy cậpTổng: 0
 
 • Thông tư số 156/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

 • 23/10/2012
 •  

   
   
  THUỘC TÍNH VĂN BẢN
  Số hiệu: 156/2011/TT-BTC
  Trích yếu nội dung: Thông tư số 156/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
  Loại văn bản: Thông tư
  Lĩnh vực: Chính sách XNK
  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  Ngày ban hành: 14/11/2011
  Tải tệp nội dung toàn văn: 
  TT 156-kem1.xls    
  TT 156-kem2.doc    
  TT15611BTC.doc    
   
       


   
    NỘI DUNG TOÀN VĂN  
   

  BỘ TÀI CHÍNH

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 156/2011/TT-BTC

   

   

          Hà Nội, ngày 14 tháng  11 năm 2011

   

   

   

  THÔNG TƯ

  Về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

   

   


  Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và các Nghị định quy định chi tiết thi hành các Luật nêu trên;

  Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-CTN ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc Việt Nam tham gia Công ước quốc tế về Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới (Công ước HS);

  Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

  Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Thực hiện Nghị định thư quy định việc thực hiện Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2012;

  Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

  Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam như sau:                         

  Điều 1. Ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

  Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, gồm ba (3) Phụ lục:

         1. Phụ lục I: Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

           2. Phụ lục II: Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới;

          3. Phụ lục III: Chú giải bổ sung (SEN) của Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN).

  Điều 2. Phạm vi áp dụng Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

  Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam là cơ sở để:

  1. Xây dựng Biểu thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

  2. Phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và các hàng hoá khác có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu;

  3. Thống kê nhà nước về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

  4. Phục vụ công tác quản lý nhà nước về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực thương mại và các lĩnh vực khác.

  Điều 3. Tổ chức thực hiện

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

  2. Bãi bỏ các quy định sau đây:

  a) Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

  b) Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Chú giải bổ sung (SEN) của Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) ban hành kèm theo Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

  3. Quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó./.

   

   

  Nơi nhận:

  KT. BỘ TRƯỞNG

  - Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;

  - Văn phòng TW Đảng và các ban của Đảng;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Văn phòng Chính phủ;       

  - Toà án nhân dân TC;

  - Viện Kiểm sát nhân dân TC;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Văn phòng BCĐTW về phòng chống TN;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

  - UBND các tỉnh, t.phố trực thuộc TW;

  - Phòng TM và CN Việt Nam;

  - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

  - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;

  - Công báo;

  - Website Chính phủ;

  - Website Bộ Tài chính; Website TCHQ;

  - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

  - Các đơn vị thuộc TCHQ;

  - Lưu: VT, TCHQ.

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

  (Đã ký)

   

   

   

  Đỗ Hoàng Anh Tuấn

   

   
   
     
Chia sẻ cùng bạn bè thông qua các công cụ

|

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu
Chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận cho bài viết này

THỦ TỤC HẢI QUAN KHÁC

2012 Copyright © VietNga. All rights reserved - Design: VTX.,JSC (0973.067.376 Mr.Vinh)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIỆT NGA

 • Địa chỉ: 335 Lê Thánh Tông, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225.3569.074 - Fax: 0225.3569.410
 • Hotline: 0983.350.469
 • Email: admin@vietngajsc.com - Website: http://vietngajsc.com